Perzische brieven

Montesquieu
Perzische brieven

Direct bij verschijnen in 1721 was Perzische brieven van Montesquieu een overdonderend succes. Begrijpelijk, want voor talloze lezers ontsloot Montesquieu met zijn sprankelende beschrijvingen het Europese leven in de achttiende eeuw en opende hij het raam voor een nieuwe visie op de wereld. Usbek en Rica – twee Perzen in Parijs – kijken hun ogen uit in de westerse wereldstad, en schrijven elkaar brieven over wat er allemaal gebeurt in het vitale leven daar. Ze lijken de westerse samenleving enorm te bewonderen, maar voor de goede verstaander is het duidelijk dat er flink wat kritiek wordt geleverd op wat ze aantreffen en dat er behoorlijk de spot wordt gedreven met de menselijke dwaasheid. Dat maakt Perzische brieven tot een klassiek literair meesterwerk en een kraamkamer van de nieuwe wijsbegeerte, de Verlichting.

Specificaties

E-book
Nederlands
Lettres persanes
Jeanne Holierhoek
9789028442566
11-04-2017
€ 8,99

Auteur(s)

Charles de Secondat, baron van La Brède en Montesquieu, (1689-1755), liet in 1721 de Lettres persanes verschijnen - anoniem en in Amsterdam. Binnen een jaar moesten er acht edities van worden gedrukt. Perzische brieven was niet het eerste noch het laatste werk van Montesquieu. Al eerder had hij verhandelingen gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, en nog veel andere werken zouden volgen. Zijn hoofdwerk L'Esprit des lois (De geest er wetten) over staatsvormen, de scheiding der machten, de invloed van het klimaat, en nog veel meer, schreef hij in 1748. Van Lettres persanes verscheen in 1736 al een Nederlandse vertaling. Het boek heette De Persiaansche spion of Persiaansche brieven. De voorlaatste, maar bekorte vertaling van J.A. Sandfort verscheen in 1939 - bij Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Uitgaven van Montesquieu

Montesquieu
E-book