Dante Alighieri

Dante Alighieri

Dante - eigenlijk Durante - Alighieri werd in de voorzomer van 1265 te Florence geboren als zoon van een adellijk en niet onaanzienlijk geslacht. Zijn moeder overleed toen hij vijf of zes jaar oud was en op ongeveer twaalfjarige leeftijd verloor hij zijn vader. Als de belangrijkste gebeurtenis van zijn kinderjaren heeft Dante zelf altijd de ontmoeting gezien, die hij als jongetje van negen jaar had met een klein meisje, een jaar jonger dan hij, Beatrice Portinari. Dante heeft deze ontmoeting later niet vergeten of beschouwd als de aanleiding tot een kinderverliefdheid, zoals die in ieder jongensleven kan voorkomen: Beatrice is voor hem de ideale vrouwenfiguur geworden, die hij naar de trant van de dichters in zijn dagen vereerde en bezong; zij is vervolgens steeds verder in zijn verering gegroeid om tenslotte in La divina commedia op te treden als het verheven zinnebeeld van de liefde en de wijsheid.

Uitgaven van Dante Alighieri

Dante Alighieri
Gebonden