Boek
Auteur

- Dat ben jij. Over de grondslag van de moraal
 

In Dat ben jij geeft Arthur Schopenhauer een verrassend antwoord op de vraag naar de grondslag van de moraal. Wat is de drijfveer die de mens ingeeft moreel te handelen in plaats van zich geheel aan zijn aangeboren egoďsme over te geven?
Voor Schopenhauer is het medelijden de basis van elke morele handeling. Dit medelijden vloeit voort uit het inzicht dat het individu wezenlijk deel is van een geheel, dat hij slechts een verschijningsvorm is van een metafysisch grondbeginsel: de ene ongedeelde Wil. De mens herkent zichzelf in alle levende wezens vanuit dit inzicht, dat tot hem spreekt met de woorden ‘Dat ben jij’.
Met deze spreuk, de letterlijke vertaling van het beroemde Sanskritische ‘Tat tvam asi’ uit de Upanishads, plaatst Schopenhauer zich niet alleen in de eeuwenoude traditie van het hindoeďsme, maar trekt hij ook de consequenties uit zijn eigen metafysische systeem.
Schopenhauer vervat zijn betoog in een meeslepende stijl, doorspekt met felle polemische uitvallen, bloemrijke metaforen en concrete voorbeelden. Dit maakt Dat ben jij tot een leerrijk, maar vooral ook onderhoudend opstel, dat ernst, verontwaardiging en morele diepzinnigheid op een literaire manier combineert.

Oorspronkelijke titel: Uber die Grundlage der Moral

Uit het Duits vertaald door: Hans Driessen

paperback

13x21 cm.

192 pagina's

ISBN 9789028423534

prijs € 16,50

Alle leverbare titels van deze auteur:

Bespiegelingen over levenswijsheid

Dat ben jij. Over de grondslag van de moraal

De vrijheid van de wil

De waarheid is niet altijd welkom

De wereld als wil en voorstelling

Het nut van vrome leugens

In de tuin der letteren

Parerga en paralipomena: kleine filosofische geschriften

Wat beschaving heet

 


Uitgeverij Wereldbibliotheek
Van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam
Tel: 020 570 61 00  -  Fax:   -  E-mail: info@wereldbibliotheek.nl (boekhandelsbestellingen svp niet naar info maar naar verkoop@wereldbibliotheek.nl)