Boek
Auteur

- De wereld als wil en voorstelling
 

Arthur Schopenhauer aan zijn uitgever, 28 maart 1818:
'Mijn boek bevat niets minder dan een nieuw filosofisch systeem, nieuw in de volle zin van het woord. Het is geen nieuwe weergave van wat er al was, maar een in de hoogste mate samenhangende reeks van gedachten, die tot dusverre nog nooit in een menselijk brein is opgekomen. Het boek, waarin ik de zware taak heb volbracht deze gedachtereeks op een begrijpelijke wijze aan anderen mee te delen, zal naar mijn vaste overtuiging een van die werken zijn, die later bron en aanleiding tot tientallen andere boeken worden.
Deze reeks van gedachten was in essentie reeds vier jaar geleden in mijn hoofd aanwezig, maar om haar te ontwikkelen en met behulp van ontelbare opstellen en studies voor mezelf helder te krijgen heb ik vier lange jaren nodig gehad, jaren waarin ik me uitsluitend hiermee en met de noodzakelijke bestudering van andere werken heb beziggehouden. Een jaar geleden ben ik begonnen een en ander in een samenhangend betoog voor anderen duidelijk te maken; hiermee ben ik zojuist klaar gekomen.
Het betoog zelf is even vrij van de hoogdravende, ijdele en zinloze woordenvloed van de nieuwerwetse filosofische stromingen als van het wijdlopige, oppervlakkige gezwets uit de periode vr Kant. Het is in de hoogste mate duidelijk, inzichtelijk en energiek, en het bezit een zekere schoonheid, al zeg ik het zelf: echt stijl is alleen weggelegd voor wie echte eigen gedachten heeft. De waarde die ik aan mijn werk hecht is zeer groot: ik beschouw het namelijk als de vrucht van mijn bestaan.'

Arthur Schopenhauer aan zijn uitgever, 7 mei 1843:
'U zult er niet vreemd van opkijken dat ik me tot u wend met het verzoek deel twee van Die Welt als Wille und Vorstellung uit te geven, dat ik zojuist voltooid heb. Het zal u echter wel verbazen dat ik dit pas vierentwintig jaar na het eerste deel inlever. Toch is de reden simpelweg deze, dat ik er niet eerder mee heb kunnen klaarkomen, ofschoon ik me werkelijk gedurende al die jaren beziggehouden heb met voorbereidende werkzaamheden. Wat lang moet blijven voortbestaan, komt langzaam tot stand. Het uiteindelijke schrijven zelf is het werk van de afgelopen vier jaar, en ik ging ertoe over omdat ik inzag dat de tijd daar was om de zaak af te ronden, want onlangs heb ik mijn vijfenvijftigste levensjaar afgesloten, en heb ik dus een leeftijd bereikt waarop het leven al ongewisser begint te worden; wordt het hoe dan ook nog lange tijd voortgezet, dan zal er toch een periode aanbreken waarin de geestelijke vermogens onherroepelijk afnemen.
Dit tweede deel heeft beduidende voordelen boven het eerste en verhoudt zich tot dat deel als een uitgewerkt schilderij tot een voorlopige schets. Wat het voor heeft op het eerste deel, zijn de gedegenheid en de rijkdom aan gedachten en inzichten, die slechts de vrucht kunnen zijn van een leven dat geheel gewijd is aan onafgebroken studie en reflectie. Het is zelfs zo, dat het eerste deel pas door dit tweede deel in zijn volle betekenis naar voren zal treden. Bovendien heb ik me nu veel vrijer en onomwondener kunnen uitspreken dan vierentwintig jaar geleden, deels omdat de tijd in dit opzicht meer verdraagt, deels omdat mijn leeftijd, mijn gegarandeerde onafhankelijkheid en mijn onherstelbare breuk met de veile universitaire wereld mij thans een vastberadener optreden toestaan.
Het is nu zaak een werk op de wereld te zetten, waarvan de waarde en de betekenis zo groot zijn dat ik ze zelfs hier, achter de coulissen, dat wil zeggen tegenover mijn uitgever, niet durf uit te spreken - u zoudt mij namelijk niet kunnen geloven.'

Oorspronkelijke titel: Die Welt als Wille und Vorstellung

Uit het Duits vertaald door: Hans Driessen

Gebonden, met stofomslag

14x22 cm.

1280 pagina's

ISBN 9789028424746

prijs € 49,95

Alle leverbare titels van deze auteur:

Bespiegelingen over levenswijsheid

Dat ben jij. Over de grondslag van de moraal

De vrijheid van de wil

De waarheid is niet altijd welkom

De wereld als wil en voorstelling

Het nut van vrome leugens

In de tuin der letteren

Parerga en paralipomena: kleine filosofische geschriften

Wat beschaving heet

 


Uitgeverij Wereldbibliotheek
Van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam
Tel: 020 570 61 00  -  Fax:   -  E-mail: info@wereldbibliotheek.nl (boekhandelsbestellingen svp niet naar info maar naar verkoop@wereldbibliotheek.nl)