Boek
Auteur

- Actieve burgers
 

In 1918 werd in Nederland het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd, in 1919 gevolgd door het vrouwenkiesrecht. Maar met die kiesrechtuitbreiding was het vreemd gesteld. Een groot deel van de bevolking stond er onverschillig tegenover en de politieke partijen wensten kiesrechtuitbreiding slechts op zeer specifieke voorwaarden. Zo wilden de liberalen kiesrecht voor een beschaafd en verlicht volk, antirevolutionairen voor een christelijke natie, socialisten voor het proletariaat en de katholieken zagen er hoe dan ook weinig heil in. Kiesrecht voor de reŽel bestaande Nederlandse burgerij, die koppig weigerde om zich in meerderheid naar een van deze ideaaltypen te voegen, was een andere zaak.

In Actieve burgers stelt Gert van Klinken de vraag waarom zich in Nederland een kiesrechtuitbreiding voltrok waarvoor het draagvlak zo gering was - niet alleen in de samenleving, maar ook in de politiek. Het antwoord zoekt hij door de ontwikkeling in de toenmalige kiesdistricten in beeld te brengen. Want zij waren het veld waarop de liberalen, socialisten, antirevolutionairen en katholieken hun polieke strijd uitvochten.

paperback

14x22 cm.

686 pagina's

ISBN 978 90 284 1988 9

prijs € 39,90

Alle leverbare titels van deze auteur:

Actieve burgers

 


Uitgeverij Wereldbibliotheek
Van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam
Tel: 020 570 61 00  -  Fax:   -  E-mail: info@wereldbibliotheek.nl (boekhandelsbestellingen svp niet naar info maar naar verkoop@wereldbibliotheek.nl)