Hedde Zeijlstra
 

Hedde Zeijlstra (1975) is vanrnhuis uit Neerlandicus. Na zijnrnpromotie was hij verbonden aanrnde universiteiten van Amsterdamrnen Tübingen, en MIT in hetrnAmerikaanse Cambridge. Sindsrn2013 is hij hoogleraar Engelserntaalkunde en grammaticatheoriernin Göttingen. Zeijlstra staat inrnzijn vakgebied wereldwijd bekendrnals expert op de relatie tussenrngrammatica en zinsbetekenis.

Alle leverbare titels van deze auteur:

De geniale eenvoud van taal

 


Uitgeverij Wereldbibliotheek
Van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam
Tel: 020 570 61 00  -  Fax:   -  E-mail: info@wereldbibliotheek.nl (boekhandelsbestellingen svp niet naar info maar naar verkoop@wereldbibliotheek.nl)